vaginaal bloedverlies

vrouw, 38 jaar, M

Klachten:
Al 1,5 jaar dagelijks bloedverlies

Verloop van de klachten na:
1e maand – klachten tot het minimum beperkt
2e maand – klacht volledig verholpen
3e maand –
3e maand –

Opmerkingen:
Ik blijf het bijzonder vinden dat de klachten eigenlijk na 2 behandelingen zo goed als verholpen was en na behandeling 3 volledig.