urineweg aandoeningen

Man, 61 jaar, P.H.

Klachten:
Continue aandrang om te plassen en niet goed kunnen uitplassen als gevolg van een verzwakte blaasspier. Daardoor ’s-nachts vier – vijf keer eruit. Als de straal stopt, komt deze niet meer op gang. Verder vaak een opgeblazen gevoel en een moeilijke stoelgang.

Verloop van de klachten na:
1e maand – De continue aandrang om te plassen is stukken minder, waardoor er ’s-nachts niet meer zo vaak eruit. Bij een opgeblazen gevoel en moeilijke stoelgang gaat het plassen minder goed.
2e maand – Het plassen is voor een stuk genormaliseerd (meestal 1 keer ’s-nachts eruit, soms 2 keer). Geconstateerd dat stress grote invloed heeft op het plassen, maar ook op de stoelgang.
3e maand – Het plassen gaat steeds beter. De straal is krachtiger en hervatten na een onderbreking is weer mogelijk. Meestal 1 keer ’s-nachts eruit, soms 2 keer. Opgeblazen gevoel, spanning op de darmen en de stoelgang zorgen nog wel voor wat last.
3e maand – Idem als bij het verloop van de klachten na 3 maanden met dien verstande dat het algemene welbevinden beter is (lekkerder in het vel zitten).

Opmerkingen:
Ik heb duidelijk het gevoel baat te hebben bij de accupunctuur behandelingen van mijn klachten.