Hoofdpijn en migraineklachten

Naast chronische gewrichtsklachten behandel ik ook vaak mensen voor hoofdpijn en migraineklachten.

Hoofdpijn en/of migraine kunnen  heftige en chronische vormen aannemen waardoor de kwaliteit van het bestaan van de betrokken persoon zeer negatief beïnvloed wordt.

Hoofdpijn en/of migraine kunnen op velerlei manieren ontstaan meestal is het een combinatie van levensgewoontes – erfelijkheid en sociale of werkomstandigheden.Verderop in het proces kan zelfs de medicatie een probleem worden. Dat is vaak het moment waarop mensen met hoofdpijn  en/of migraineklachten bij mij aankloppen. Ook komt het voor dat mensen na een ongeluk ( whiplash) hoofdpijnklachten ontwikkelen deze cliënten komen dan via de fysiotherapiekant van mijn praktijk binnen.

De aanpak bestaat allereerst uit het harmoniëren van de energie in het hoofd en het lichaam met naalden. Vervolgens kunnen ,indien nodig dus zeker niet altijd,  milde kraak en manipulatievormen voor de wervelkolom gebruikt worden. Daarnaast is het bij bepaalde vormen van hoofdpijn en migraine heel belangrijk om levensstijl en voedingsgewoontes onder de loep te nemen en eventueel aan te passen. Tenslotte kunnen hoofdpijn en migraineklachten zich zodanig genesteld hebben dat een aantal kruidenformules in aanmerking kunnen komen voor gebruik. Deze kruidenformules worden in gevriesdroogde poedervorm en gecapsuleerd ingenomen hetgeen zeer gebruikersvriendelijk is.

Zoals u kunt lezen zijn er velerlei facetten waarop ingespeeld kan worden teneinde een andere interne balans te bewerkstelligen die niet iedere keer meedogenloos tot hoofdpijn en/of migraine zal leiden. Dit laatste vereist echter ook een nauwe samenwerking tussen cliënt en therapeut en , niet in de laatste plaats , veel doorzettingsvermogen.

Hoofdpijn en/of migraine moeten vaak ( niet altijd ) langere tijd behandeld worden om succesvol bestreden te kunnen worden. Dat wil niet zeggen dat in een hoge frequentie behandeld moet worden. Wel dat de behandelingen over een langere tijd verspreid plaats zullen vinden. Vuistregel is daarbij dat hoe langer de hoofdpijn en/of migraineklachten bestaan hoe langer de behandeltijd. Het aantal jaren dat men last heeft zoveel maanden moet meestal behandeld worden.

De eerste aanzet is driemaal in een maand . In die periode heeft de hoofdpijn en/of migrainepatiënt zoveel tips gekregen over voeding en levensgewoontes dat een periode van vier weken tussen de derde en vierde behandeling aangehouden moet worden om de veranderingen ook een kans te geven. Daarna zal die frequentie , eenmaal per maand , aangehouden worden zodat de cliënt zelf grip op zijn hoofdpijn en/of migraineklachten kan krijgen maar dat ook de eventueel noodzakelijke bijsturing door de therapeut plaats kan vinden. De frequentie neemt verder af naarmate de hoofdpijn en/of migraine minder optreed.

Tot zover deze korte verhandeling over hoofdpijn en migraine, voor meer info kunt u mij bellen of, via de link contact, mailen