postoperatieve malaise

Vrouw, 53 jaar

Klachten:
Geen energie meer na een operatie. Zelf kreeg ik mijn energielevel niet meer op het niveau van voor de operatie.

Verloop van de klachten na:
1e maand – Nadat ik de 1e keer geprikt was, merkte ik binnen 3 dagen dat mijn energie weer aardig op peil begon te komen.
2e maand – Mijn klachten zijn weg.
3e maand –
3e maand –

Opmerkingen:
De acupuntuur was mij niet geheel onbekend. 20 jaar geleden ben ooit ook met klachten bij een acupuncturist geweest en mijn klachten waren toen ook heel snel verholpen.
Ik ben blij dat deze manier van werken er is. Het is een wat andere manier om naar het lichaam te kijken dan wij hier in het Westen gewend zijn, maar voor mij een hele waardevolle manier. En, last but not least, geen medicijnen nodig om de boel weer op te krikken.
Ik kan goed voelen waar de energie stagneert en wanneer er naalden worden gezet hoe de energie dan weer gaat stromen.

malaise cq migraine

Vrouw, 49 jaar

Klachten:
Na een leveroperatie (hierbij is een kwart van de lever verwijderd) niet meer in balans gekomen. Lever, maag, milt en longen waren uit balans waardoor er weinig energie naar de rest van het lichaam kon worden gebruikt.
Migraine is in latere stadium meebehandeld.

Verloop van de klachten na:
1e maand – nvt
2e maand – Migraine is een stuk verminderd, van 1 a 2 keer in de week naar 1 keer in de maand.
3e maand – nvt
3e maand – Er komt langzaam verbetering in de situatie van de lever…

Opmerkingen:
Omdat het behoorlijk uit balans was en niet zomaar op te lossen is met een paar prikjes duurde het wat langer. Maar nu , 5 jaar na de operatie ,ben ik bijna weer de oude met wat onderhoudsbehandingen.

urineweg aandoeningen

Man, 61 jaar, P.H.

Klachten:
Continue aandrang om te plassen en niet goed kunnen uitplassen als gevolg van een verzwakte blaasspier. Daardoor ’s-nachts vier – vijf keer eruit. Als de straal stopt, komt deze niet meer op gang. Verder vaak een opgeblazen gevoel en een moeilijke stoelgang.

Verloop van de klachten na:
1e maand – De continue aandrang om te plassen is stukken minder, waardoor er ’s-nachts niet meer zo vaak eruit. Bij een opgeblazen gevoel en moeilijke stoelgang gaat het plassen minder goed.
2e maand – Het plassen is voor een stuk genormaliseerd (meestal 1 keer ’s-nachts eruit, soms 2 keer). Geconstateerd dat stress grote invloed heeft op het plassen, maar ook op de stoelgang.
3e maand – Het plassen gaat steeds beter. De straal is krachtiger en hervatten na een onderbreking is weer mogelijk. Meestal 1 keer ’s-nachts eruit, soms 2 keer. Opgeblazen gevoel, spanning op de darmen en de stoelgang zorgen nog wel voor wat last.
3e maand – Idem als bij het verloop van de klachten na 3 maanden met dien verstande dat het algemene welbevinden beter is (lekkerder in het vel zitten).

Opmerkingen:
Ik heb duidelijk het gevoel baat te hebben bij de accupunctuur behandelingen van mijn klachten.

Bedplassen bij kinderen

De eerste reden dat ik deze link heb geschreven is omdat met Chinese geneeskunde bedplassen bij kinderen zeer goed bestreden kan worden. Het slagingspercentage ligt boven de 90% ! De tweede reden is dat ik tijdens de behandeling van andersoortige klachten vaak  met mijn cliënten in gesprek kom over de mogelijkheden van de Chinese geneeskunde. Als ik dan bedplassen bij kinderen als voorbeeld noem zijn er vaak cliënten die mensen kennen die met het probleem van een bed plassend kind worstelen. Het contact is dan snel gelegd en de behandeling (vaak maar twee of drie keer) kan starten. Om nu ook de mensen die niet via een cliënt met mij in contact kunnen komen een kans te geven is deze link over bedplassen bij kinderen gemaakt.

Hieronder volgt een korte uitleg over de aanpak.

Bij het aanpakken van bedplassen bij kinderen met Chinese geneeskunde hoeven allereerst (en zeer belangrijk voor kinderen) geen naalden gebruikt te worden!! Het belangrijkste wat moet gebeuren is meestal het ‘opwarmen’ van de blaas want een warme blaas is beter in staat om vocht vast te houden. Dat verwarmen gebeurt met moxa , dat is een kruidenstaaf ( een soort sigaar ) van oa  bijvoetkruid die aan een kant aangestoken wordt waarna het gloeiende deel op enkele centimeters boven de huid in het gebied van de blaas wordt gehouden tot het lekker warm is. Een van de grote voordelen van deze methode is….. ouder en kind kunnen het zelf thuis doen!

Naast de moxa worden op bepaalde (meestal vier) plaatsen op het lichaam, voor het slapen gaan, magneetjes geplakt. Deze magneetjes gaan acupunctuurpunten beïnvloeden die een harmoniërende werking op de blaas  en het mentale aspect hebben. Voordeel hiervan is wederom ….. ouder en kind kunnen het thuis zelf doen!

Daarnaast zal gesproken worden over voedingsgewoontes want soms zijn er op dat gebied een aantal kleine aanpassingen nodig.

Conclusie : de methode is niet al te belastend voor het bed plassende kind de aanpak is eenvoudig en ouder en kind kunnen thuis samenwerken.

Ik hoop dat door deze link de mensen die worstelen met het probleem van een bed plassend kind de weg naar mijn praktijk zullen kunnen vinden. Ook zijn deze mensen altijd van harte welkom voor verdere informatie.

Hoofdpijn en migraineklachten

Naast chronische gewrichtsklachten behandel ik ook vaak mensen voor hoofdpijn en migraineklachten.

Hoofdpijn en/of migraine kunnen  heftige en chronische vormen aannemen waardoor de kwaliteit van het bestaan van de betrokken persoon zeer negatief beïnvloed wordt.

Hoofdpijn en/of migraine kunnen op velerlei manieren ontstaan meestal is het een combinatie van levensgewoontes – erfelijkheid en sociale of werkomstandigheden.Verderop in het proces kan zelfs de medicatie een probleem worden. Dat is vaak het moment waarop mensen met hoofdpijn  en/of migraineklachten bij mij aankloppen. Ook komt het voor dat mensen na een ongeluk ( whiplash) hoofdpijnklachten ontwikkelen deze cliënten komen dan via de fysiotherapiekant van mijn praktijk binnen.

De aanpak bestaat allereerst uit het harmoniëren van de energie in het hoofd en het lichaam met naalden. Vervolgens kunnen ,indien nodig dus zeker niet altijd,  milde kraak en manipulatievormen voor de wervelkolom gebruikt worden. Daarnaast is het bij bepaalde vormen van hoofdpijn en migraine heel belangrijk om levensstijl en voedingsgewoontes onder de loep te nemen en eventueel aan te passen. Tenslotte kunnen hoofdpijn en migraineklachten zich zodanig genesteld hebben dat een aantal kruidenformules in aanmerking kunnen komen voor gebruik. Deze kruidenformules worden in gevriesdroogde poedervorm en gecapsuleerd ingenomen hetgeen zeer gebruikersvriendelijk is.

Zoals u kunt lezen zijn er velerlei facetten waarop ingespeeld kan worden teneinde een andere interne balans te bewerkstelligen die niet iedere keer meedogenloos tot hoofdpijn en/of migraine zal leiden. Dit laatste vereist echter ook een nauwe samenwerking tussen cliënt en therapeut en , niet in de laatste plaats , veel doorzettingsvermogen.

Hoofdpijn en/of migraine moeten vaak ( niet altijd ) langere tijd behandeld worden om succesvol bestreden te kunnen worden. Dat wil niet zeggen dat in een hoge frequentie behandeld moet worden. Wel dat de behandelingen over een langere tijd verspreid plaats zullen vinden. Vuistregel is daarbij dat hoe langer de hoofdpijn en/of migraineklachten bestaan hoe langer de behandeltijd. Het aantal jaren dat men last heeft zoveel maanden moet meestal behandeld worden.

De eerste aanzet is driemaal in een maand . In die periode heeft de hoofdpijn en/of migrainepatiënt zoveel tips gekregen over voeding en levensgewoontes dat een periode van vier weken tussen de derde en vierde behandeling aangehouden moet worden om de veranderingen ook een kans te geven. Daarna zal die frequentie , eenmaal per maand , aangehouden worden zodat de cliënt zelf grip op zijn hoofdpijn en/of migraineklachten kan krijgen maar dat ook de eventueel noodzakelijke bijsturing door de therapeut plaats kan vinden. De frequentie neemt verder af naarmate de hoofdpijn en/of migraine minder optreed.

Tot zover deze korte verhandeling over hoofdpijn en migraine, voor meer info kunt u mij bellen of, via de link contact, mailen